Nasze realizacje Inwestycje zrealizowane
Kupa 3-5

Opis inwestycji:

Budynek mieszkalno-usługowy- zakres prac obejmował całość zadania inwestycyjnego – wszystkie branże wraz z przyłączami sanitarnymi i elektrycznymi oraz małą architekturą.

Wartość prac: 2 432 572,00 zł
Termin realizacji: 1998 - 1999
Zamawiający: Anna i Zbigniew Rozkocha s.c.
Kontakt
Firma ogólnobudowlana FF-BUD Real-Inwest Sp. z o.o.
  • ul. Barska 61
  • 30-307 Kraków
FFBud